JAK POZNáTE, žE Váš PARTNER JE NEBEZPEčNý MANIPULáTOR?

Ač máme mnohdy jasnou představu o budoucím partnerovi, přesto není žádnou výjimkou, že podlehneme jedinci lehce narušenému, který nám udělá ze života doslova peklo. © Shutterstock Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit. Existuje hned několik druhů manipulátorů, a nejsou to jen muži, jak by se dalo předpokládat. I ženy mají tendenci svůj p...