VOL. 2: PříšTíCH 25 LET Z POHLEDU KRáSY. NA JAKé KOSMETICKé VYCHYTáVKY SE MůžEME TěšIT V BUDOUCNOSTI?

© Poskytovatel: Marie Claire VOL. 2: Příštích 25 let z pohledu krásy. Na jaké kosmetické vychytávky se můžeme těšit v budoucnosti? Během 1 až 5 let... Botox v láhvi Zmrazení vrásek bez injekcí? Každá farmaceutická společnost o tom už uvažovala a intenzivně na hledání vhodného řešení pracuje. Jistou pozornost získala firma Revance Therapeutics, kter...