ZáLUDNá HáDANKA. KTERý Z MUžů JE VE SKUTEčNOSTI úNOSCEM?

© Poskytovatel: EVROPA 2 Záludná hádanka. Který z mužů je ve skutečnosti únoscem? Zadání jednoduché, avšak nalezení správné odpovědi může být dosti složité. Prohlédněte si důkladně obrázek a zjistěte, kdo z mužů je možným únoscem dětí. Pokud máte smysl pro detail a dobré pozorovací schopnosti, najdete správné řešení během chvíle. ...