PANDEMIE šPANěLSKé CHřIPKY: JAKá OPATřENí SE DODRžOVALA PřED 100 LETY?

© Wikimedia Commons **https://commons.wikimedia.org** Španělská chřipka Již s prvními zaznamenanými případy španělské chřipky se lékaři snažili radit nemocným, jak s nákazou účinně bojovat. Také se objevily poučky pro zdravé, jak se nebezpečnou chorobou nenakazit. V obou případech se měli lidé co nejvíce šetřit, zamezit přepracování a nadměrnému v...